En träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkofullmäktige sammanträder

Gargnäs församlingshem torsdag 19 maj kl 10.00

KUNGÖRELSE

Kyrkofullmäktige i Malå-Sorsele pastorat kallas till möte torsdag den 19 maj kl. 10.00 i Gargnäs församlingshem.
Från ärendelistan:
Verksamhetsuppföljningar 2021
Årsredovisningar 2021
Valärenden

Handlingar och ärendelista finns på respektive expedition i Malå och Sorsele.

Barbro Fjellner Olofsson ordf.