Meny

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och beslutar i alla större frågor som avhandlas i församlingen. Fullmäktige sammanträder två gånger per år.

Dessa sitter i fullmäktige under mandatperioden 2018-01-01 till och med 2021-12-31

Ordinarie Ledamöter                    Ersättare

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
 
Barbro Fjellner Olofsson                 Rolf Örnberg
 Ove Stenlund                                  Sven-Erik Lindbom
 Jeanette Hallin                                Anneli Bergström
 Börje Norqvist                                 Stellan Larsson
 Sonja Näsström                               Viveka Lindbom
 Ulla-Britt Persson                           Charlotte Hultdin
 Sören Blom
 Tage Karlsson
 Monica Örnberg
 Carl-Eric Gradin
 Britt-Marie Sjöberg
 Ann-Mari Stenberg

Centerpartiet
 Eivor Eriksson                                  Laila Ludvigsson
 Sonja Edlund                                    Elisabet Lidström
 Maj Borg
 Nina Häreskog Linder
 Carina Selbrand

Oberoende i Malå-Sorsele Pastorat
 Stig Forsgren                                   Christina Ohlsson
 Jörgen Jonsson                                Erik Ohlsson
 Anna-Maria Gunnerhell
 Ulf Wikman