Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och beslutar i alla större frågor som avhandlas i församlingen. Fullmäktige sammanträder två gånger per år.

Dessa sitter i fullmäktige under mandatperioden 2018-01-01 till och med 2021-12-31

Ordinarie Ledamöter                    Ersättare

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
 
Barbro Fjellner Olofsson                 Rolf Örnberg
 Ove Stenlund                                  Sven-Erik Lindbom
 Jeanette Hallin                                Anneli Bergström
 Börje Norqvist                                 Stellan Larsson
 Sonja Näsström                               Viveka Lindbom
 Ulla-Britt Persson                           Charlotte Hultdin
 Sören Blom
 Tage Karlsson
 Monica Örnberg
 Carl-Eric Gradin
 Britt-Marie Sjöberg
 Ann-Mari Stenberg

Centerpartiet
 Eivor Eriksson                                  Laila Ludvigsson
 Sonja Edlund                                    Elisabet Lidström
 Maj Borg
 Nina Häreskog Linder
 Carina Selbrand

Oberoende i Malå-Sorsele Pastorat
 Stig Forsgren                                   Christina Ohlsson
 Jörgen Jonsson                                Erik Ohlsson
 Anna-Maria Gunnerhell
 Ulf Wikman