Gargnäs kyrkogård
Foto: Gabriella Eliasson

Kyrkogårdar

I Sorsele församling har vi kyrkogårdar i Sorsele, Gargnäs, Ammarnäs och vid Viktoriakyrkan.

En gravplats upplåts utan kostnad i 25 år i samband med gravsättning. Efter 25 år kan gravrätten förlängas med 15 år i taget. Anhöriga ansvarar för gravens skötsel, men det går även att köpa tjänsten från församlingen.

Här är de gravskick som finns på Sorsele församlings kyrkogårdar:

Kistgrav
Det finns kistgravar med plats för en eller två kistor. Det är även möjligt att gravsätta urnor i en redan befintlig kistgrav. Gravrätt i 25 år.
Finns på Sorsele, Gargnäs och Ammarnäs kyrkogårdar.

Urngrav
Det finns urngravplatser. Gravrätt i 25 år.
Finns på Sorsele, Gargnäs, Ammarnäs och Viktoriakyrkans kyrkogårdar.

Minneslund
Gravsättning i minneslund är ett kollektivt gravskick med en anonym karaktär och anhöriga får inte delta vid gravsättningen. Gravsättningarna sker inom ett gemensamt område endast sommartid. Ingen gravrätt.
Finns på Sorsele, Gargnäs och Ammarnäs kyrkogårdar.

Askgravplats
Varje Askgravplats upplåts med begränsad gravrätt med plats för 2 urnor. En minnesplakett vid varje plats talar om vilka som vilar där.
Finns på Sorsele kyrkogård.

Askgravlund
I Askgravlunden läggs urna ned utan gravrätt. På en gemensam ”sten” sätts namnen upp vilken anger vilka som vilar i askgravlunden.
Finns på Sorsele kyrkogård och Ammarnäs kyrkogård.
 

Gravskötsel

Gravrättsinnehavaren kan beställa gravskötsel genom Sorsele församling på Sorsele, Gargnäs och Ammarnäs kyrkogårdar.

Gravrätt

En gravplats upplåts i samband med en gravsättning utan kostnad i 25 år.