En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.
Foto: Malin Wrigstad /Ikon

Internationella grupp

I Sorsele församling deltar vi i Svenska kyrkans internationella arbete, som Du kanske också tänker på som Lutherhjälpen. Välkommen att läsa mer om hur vi i Sorsele också är delaktiga!

Det internationella arbetet är en viktig del av församlingens verksamhet.
För att samordna detta har vi inrättat en internationell grupp för att engagera, inspirera, informera och påverka för en rättvis värld.

ACT Svenska kyrkan är Svenska kyrkans biståndsorganisation. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar ACT Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Vi är en del av ACT-alliansen. ACT är en förkortning av Action by Churches Together och är en av världens största biståndsallianser. ACT arbetar tillsammans med lokala organisationer och kyrkor över hela världen med långsiktigt utvecklingssamarbete, påverkansarbete och katastrofinsatser. Projekten handlar om bl.a. klimat och miljö, ekonomisk rättvisa, fred, hälsa, demokrati och mänskliga rättigheter.

En viktig uppgift för den internationella gruppen är att samla in pengar till ACT Svenska kyrkans arbete. Insamlingsarbetet pågår året om men särskilt viktiga är julinsamlingen och fasteinsamlingen. Tillsammans med kyrkans körer, konfirmander och barngrupper kan vi samla in pengar som gör skillnad för människor som lever i utsatthet.

I gruppens arbete ingår också att stödja Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, samt hålla kontakten med vår vänförsamlinger.

 

Om du vill veta mer eller engagera dig i gruppen, hör gärna av dig till: