Foto: PublicDomainPictures/Pixabay

Ideellt arbete i Svenska kyrkan Sorsele

Det finns alltid något du kan bidra med i Svenska kyrkans verksamhet. Du behövs!

Tillsammans är vi alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Som ideellt engagerad får du bidra med meningsfulla uppgifter som en del i ett större sammanhang. Du får också mycket tillbaka, som till exempel social gemenskap och utlopp för dina intressen.

I Svenska kyrkan Sorsele vill vi främja att du engagerar dig ideellt i församlingslivet. Det kan handla om längre åtaganden eller en enstaka punktinsats. Allt du vill bidra med gör skillnad! Du kan till exempel:

Att bidra med sig själv är en ovärderlig gåva till församlingens verksamhet. Kom ihåg att ingen insats är för liten!

  • delta i en besöksgrupp
  • vara gudstjänstvärd
  • bli ung ledare i en konfirmandgrupp
  • sjunga i någon av körerna
  • delta i det internationella arbetet
  • spela eller sjunga vid gudstjänster och samlingar
  • leda en grupp
  • laga saker
  • baka och koka kaffe

Det är bara fantasin som sätter gränsen för vad just du kan bidra med!