Foto: Sylvia Karlsson Lundahl

Rönö församling

Kontakt: rono.forsamling@svenskakyrkan.se, 0155-241016.

Församlingens kyrkor

I Rönö församling finns sex fina kyrkor.

Förtroendevalda

Förtroendevalda i Rönö församling

Kyrkans högtider

Denna sida uppdateras varje vecka med den söndagens rubrik.

Protokoll 2022-2025

Här kan du läsa protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden under mandatperioden 2022-2025.

Rönöbrevet

Rönöbrevet är vårt församlingsblad, som kommer ut fyra gånger per år. Det delas ut i postlådan till alla som har postnummer 611 91, 611 93, 611 94 och 646 94.

Personal

Vi som jobbar i Rönö församling.

Pilgrimsvandra eller sträck på benen

Upplev sommarkyrkan