Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rönö församling

Välkommen till Rönö församlings hemsida!

”Mot Tyrannen Stån opp!” - en teaterföreställning om kvinnorna och reformationen sedd genom Kristina Gyllenstiernas ögon.

Rollen som Kristina framförs av Runtunabon, skådespelerskan och dramatikern Vibeke Nielsen, som också skrivit pjäsen, och i rollen som Sturarnas kaplan och biktfader Johannes ser vi Jan Svedman.

Föreställningen kommer att framföras i Runtuna kyrka den 2 februari 2020 kl. 16 och i Ripsa kyrka den 9 februari 2020 kl. 16. 

Tisdagen den 28 januari 2020 kl. 19 blir det ett seminarium inför föreställningen, i Församlingssalen i Runtuna.

Vem var Kristina Nilsdotter Gyllenstierna?

Kristina Gyllenstierna verkade och levde under reformationen. Hon föddes in i högadeln och gifte sig vid sjutton års ålder med den man som skulle bli Sveriges riksföreståndare: Sten Sture den yngre. Hon var den kvinna som fick ta över styret efter makens död under Kristian den andres belägring av Stockholm. Hon stod på barrikaderna – höggravid – och fick se sig själv och Stockholm besegrat. Fredsfördraget innebar att Kristian utnämnde sig till konung av Danmark, Norge och Sverige. Motståndet mot honom och hans lierade Biskop Gustav Trolle ledde bla. till Stockholms blodbad år 1520.

Tiden under femtonhundratalet är turbulent i vår historia. Omdaningen av kyrkan skedde med införandet av den nya lutherska läran. Ibland mot befolkningsmajoritetens vilja.  Nu handlade det om att skapa en statskyrka utan några egentliga band med Rom. Hur påverkade denna omdaning människorna?

Kvinnorna och reformationen

I och med att klostren stängdes försvann mycket av den kunskap och makt som utövades i ordnarna. Även sättet att utöva tro, gammal klokskap och läkekunskap som ansågs fästa vid den gamla läran förbjöds. Mariakultens betydelse för kvinnorna och vad den innebar för vår identitet och kyrkliga kultur är ett relativt outforskat ämne. Vilken inverkan hade det på människorna att förlora sin trostillhörighet, sitt kulturarv i spåren av religiöst krig och terrordåd? Att se sitt kulturarv skändas?

Kronan och korset

Kristina stod mitt mellan två trosströmningar genom att hon föddes som katolik men dog som protestant. I sin bönbok skriver hon ner händelser och böner som präglat hennes liv. Hon var djupt religiös- tron hennes ledstjärna. Genom den kunde hon överleva de mäktiga fiender som kungamakten utgjorde för hennes ätt och Kristina själv som person.

Detta drama skildrar ett stycke svensk historia som leder fram till reformationen. Genom Kristina Gyllenstiernas och hennes kaplan och biktfader Johannes skildring går vi denna turbulenta tid till mötes. Maktkamp och våld står mot tro och bön. Mitt i detta står Kristina Nilsdotter Gyllenstierna - en ovanlig kvinna med ett säreget öde och hon förtjänar att bli hågkommen!