Foto: Ann-Sofie Andersson

Rönö församling

Kontakt: rono.forsamling@svenskakyrkan.se, 0155-241016.

Församlingens kyrkor

I Rönö församling finns sex fina kyrkor.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Förtroendevalda

Förtroendevalda i Rönö församling

Kyrkans högtider

Denna sida uppdateras varje vecka med den söndagens rubrik.

Protokoll 2022-2025

Här kan du läsa protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden under mandatperioden 2022-2025.

Rönöbrevet

Rönöbrevet är vårt församlingsblad, som kommer ut fyra gånger per år. Det delas ut i postlådan till alla som har postnummer 611 91, 611 93, 611 94 och 646 94.

Personal

Vi som jobbar i Rönö församling.

Dela lika och rädda liv

Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att alla ska kunna äta sig mätta. Du kan vara med och förändra det.

Läs mer och ge en gåva