Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rönö församling

Välkommen till Rönö församlings hemsida!

Inbjudan till samtalsgrupper:

”Det gäller livet ……” Välkommen till spännande samtal om Livet, Gud och allt mellan himmel och jord!

Vi träffas följande tisdagar kl. 19: 8/1, 29/1 & 19/2

Första gången träffas vi i Ludgo Klockargård, den 29/1 i Runtuna Församlingssal och den 19/2 blir träffen i Lids Bygdegård. 

Samtalsledare är prästen Mikael Hirsch.

 

Mikael Hirsch omh.mikael@gmail.com 070-752 43 43

Samtalsgrupp i Råby:

Torsdag 31/1 kl. 13-15 i Råby Erikslund, tema ”Låt mig få tända ett ljus!”

Torsdag 21/2 kl, 13-15 i Råby-Rönö Församlingshem, tema ”Håll fastan!”

Samtalsgrupp i Ripsa:

Onsdag 27/2 kl. 13-15 i Donationshemmet, tema ”Från Påsk till Kristi Himmelsfärd i folkliv och kyrkoliv”.

Prel. 16/6

Samtalsserierna avslutas med en gemensam dagsresa till Nora – Bergslagens pärla den 13/4, där vi delar en dag med studiebesök, guidade visningar, samtal, god mat och en avslutande andakt i Nora vackra kyrka.

Anmälan till bussresan: 0155-241016, rono.forsamling@svenskakyrkan.se

”1718 - Karl XII:s död och stormaktsväldets fall”

Vi har i Ludgo kyrka den karolineruniform som bars av löjtnant Drakenhielm, från Öster Malma i Ludgo socken. Drakenhielm var löjtnant i Södermanlands ordinarie infanteriregemente, och stupade vid Halden i Norge 1718, endast 19 år gammal.  Kung Karl XII stupade dagen efter Drakenhielm, i löpgravarna utanför Fredrikstens fästning. 

Dessa händelser, som inträffade för 300 år sedan, har vi uppmärksammat i Ludgo kyrka:

Dick Harrisson

Domssöndagen den 25/11 kl.16 med mässa i kyrkan. Karolinerklädda ungdomar medverkade och uniformen visades. Det var öppet hus i Klockargården från kl. 14, med fika och filmvisning.

Onsdagen den 28/11 kl. 19. Kvällen inleddes med en andakt, med den bön som Karl XII själv skrivit. Rönökören medverkade, under ledning av John Rosenqvist Lidström, med tre sånger. Karolineruniformen visades och ungdomar klädda i karolineruniform medverkade. Tio personer från Smålandskarolinerna deltog. Carl von Döbeln berättade historein om Drakenhielm och den unika uniformen, som är en av endast tre bevarade. Därefter gästföreläste Dick Harrisson, författare och professor i historia, för de ca 200 närvarande besökarna, om händelserna för 300 år sedan.

Ett samarrangemang med Ludgo-Spelvik Hembygdsförening och Sensus.