Meny

Rönö församling

Under sommaren hålls våra sex kyrkor, i Råby-Rönö, Lid, Runtuna, Ripsa, Ludgo och Spelvik, öppna alla dagar ca kl. 9-18. Välkommen att göra ett besök!

Nyköpings kommun har tagit fram en översiktsplan som heter ”Nyköping 2040”, vilken de ville ha in remissvar på senast den 26 juni 2020. Rönöbygden finns varken med som utvecklingsområde eller med bebyggelsenoder i översiktsplanen, vilket behöver påpekas. Rönö församling har skickat in ett remissvar, som du kan läsa här:

Remissvar översiktsplan Nyköping 2040

På kommunens hemsida finns information om översiktsplanen:

Nyköping 2040

 

 

 

Under sommaren hålls våra sex kyrkor, i Råby-Rönö, Lid, Runtuna, Ripsa, Ludgo och Spelvik, öppna alla dagar ca kl. 9-18.
Välkommen att göra ett besök!

 

Har du behov av hjälp?
Vet du någon annan som behöver hjälp?
Det kan vara med praktiska saker, som t.ex. handling, att någon rastar hunden, hämtar in posten eller något annat.
Kontakta oss i så fall!
Vi kan finnas till hands för stöd, samtal och praktisk hjälp och kan förmedla kontakter.

Du kan också höra av dig om du är en av de som vill hjälpa till!

Expeditionen 0155-241016, rono.forsamling@svenskakyrkan.se 
Ordförande i kyrkorådet Åsa Ingårda 072-716 38 65
Kyrkoherde Ellinor Svensson 070-510 11 52
Kontaktpersoner i de olika socknarna:
Råby Christina Andersson 070-378 88 65
Ludgo - Spelvik Eva Marmgård 070-348 51 98, Leif Marmgård 070-523 08 14
Ripsa Sylvia Karlsson Lundahl 070-815 62 58
Lid Marie Louise Ackermark 070-606 22 16
Runtuna Regina Ericson 070-444 49 17

 

Vill du prata med någon anonymt, så finns t.ex. Svenska kyrkans SOS-telefon; 0771-800 650. SOS-telefonen är öppen vardagar kl. 13-21 och lör-sön-helgdag kl. 16-21 varje dag, året om.

Är du ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam kvälls- och/eller nattetid?

Jourhavande präst når du genom att ringa 112 mellan kl. 17 och 08.

Även Röda Korset tillhandahåller stödtelefon under Coronakrisen, måndag - fredag kl.12.00-16.00. Tel: 0771-900 800.

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator. Numret är 116 111. Telefonen är öppen kl. 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21.

Du är inte ensam!

Gud,

Vi ber för världen i dessa tider av oro

Låt oss vandra i hoppet att livet är starkare än döden och att ljuset är starkare än mörkret

Herren välsigne oss

Amen