Rönö församling

KYRKOFULLMÄKTIGE sammanträder digitalt den 22/4 kl. 18.30, anmäl dig till rono.forsamling@svenskakyrkan.se om du vill vara med! Det finns skyltar vid kyrkorna, med kontaktuppgifter som man kan ringa om man vill se kyrkan, se även under resp. kyrka här på hemsidan. Det finns möjlighet för 8 personer, utöver de medverkande, att närvara i resp. gudstjänst. Hör av dig till kyrkoherden med din anmälan! Om du önskar enskild nattvard/andakt eller samtal kontakta kyrkoherde Ellinor Svensson på tel. 070-510 11 52.

Ett litet filmklipp från ett mycket uppskattat luciatåg på Rönnliden den 11 december.

Bergvärme i Ripsa kyrka

I december 2020 kunde vi äntligen fira att bergvärmen är på plats i Ripsa kyrka.

Foto: P4Sörmland

Kyrkoherde Ellinor Svensson medverkade den 24 mars 2019 i P4Sörmland om uppvärmningen av våra kyrkor.

Lyssna HÄR