Ludgo Klockargård

Klockargården är det gula huset vid parkeringen framför kyrkan. Klockargården används i samband med förrättningar, som dop eller begravning, för kyrkkaffe och andra sammankomster.

I samband med förrättning tas ingen hyra ut.

Externa grupper, föreningar, enskilda m.fl. kan hyra Klockargården för t.ex. föreningsträffar eller födelsedagsfirande.

Kontakta expeditionen för bokning: 0155-241016, rono.forsamling@svenskakyrkan.se

Huset inrymmer bl.a. kök, toaletter och en större sal i vinkel.

Byggnaden har tidigare fungerat som bostad för församlingens klockare. Ursprungligen skulle klockaren sköta klockringning i samband med gudstjänster, själaringning m.m. Till arbetsuppgifterna hörde även att vara prästen behjälplig i olika uppgifter, hit kunde t.ex. höra undervisning. En viktig uppgift var också att leda församlingssången och att spela orgel, om det fanns en sådan. På landsbygden har klockartjänsten oftast sedan länge delats upp mellan kyrkvaktmästare och kantor. Det finns emellertid församlingar som fortfarande har en klockare anställd, oftast väl motsvarande vaktmästare.

Detta hus har också fungerat som kyrkvaktmästarbostad.
 
Huset är av okänd ålder, troligen sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Det är i gott skick, men planlösning och inredning är moderniserad, så när som på någon dörr som eventuellt kan vara 200 år gammal.