Hur många ryms i våra församlingshem?

Ludgo Klockargård: 50 personer

Ripsa Församlingshem: 40 personer

Runtuna Församlingssal: 60 personer

Råby-Rönö Församlingshem: 40 personer

Ludgo Klockargård Foto: Regina Ericson
Ripsa församlingshem Foto: Regina Ericson
Runtuna Församlingssal Foto: Regina Ericson
Råby-Rönö församlingshem Foto: Regina Ericson