Invigning av askgravlunden i Råby-Rönö 2016

"Oh så härligt att få vandra......." ... med denna härliga sång tågade en förväntansfull skara ut på Råby-Rönös kyrkogård, anförda av dragspelaren Ola Fagrell och korsbäraren Ingemar Gustafson. Den nya askgravlunden skulle invigas. Kyrkvärdarna Anna-Karin Larsson och Margareta Malm, samt diakon Mona Bäckbro, läste bibelord, innan kyrkoherde Gun Hjertén välsignade och förklarade askgravlunden invigd. Därefter var det kyrklunch, som Råby Röda-Korsgrupp svarade för. Vid lunchen tackade kyrkorådets ordf. Sören Larsson Berndt Fredriksson, Anna-Karin Larsson och Barbro Fredriksson för allt nedlagt arbete och för sockenrådets entusiasm för projektet. Det satte fart jämt tre år innan invigningsdagen genom att sockenrådet gjorde en rundresa och fick idén med sig hem, från framförallt Helgesta askgravlund. Resultatet blev en stämningsfull askgravlund, med ett estetiskt tilltalande centralt placerat porlande vatten, en utmärkt plats för ro och meditation.