Runtuna Församlingssal

Den högra fristående flygeln vid Runtuna Prästgård inrymmer församlingssalen, som kan användas vid t.ex. dopkaffe eller minnesstund efter begravning. I samband med förrättning kan man låna församlingssalen utan kostnad.

För information om hyra för övriga grupper, föreningar, privatpersoner etc. kontakta expeditionen: 0155-241016 eller rono.forsamling@svenskakyrkan.se