Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Råby-Rönö kyrka

Vägbeskrivning (klicka)

Altarbordet är av trä och altarskivan av kalksten. Fönstret bakom altaret som föreställer den gode herden är från 1902.

Den röda lampan ovanför altaret är en sakramentslampa från 1939, och har bokstäverna XP. Det är de grekiska begynnelsebokstäverna i Christos, alltså Kristus. Lampan skall vara ständigt brinnande för att påminna om den sakramentalt närvarande Kristus.

På altaret finns ett sakramentsskåp där konsekrerade oblater förvaras
Predikstolen är tillverkad 1902 och prydd med de fyra evangelisternas symboler.
Den nuvarande orgeln är från 1955, byggd av Olof  Hammarberg och har 13 stämmor. Den är kyrkans fjärde orgel.
      
Kyrkobeskrivning finns att köpa i kyrkan.