Våra övriga fastigheter

Förutom våra sex fina kyrkor finns en del andra fastigheter att förvalta.

Vid en uppdatering av Fastighetsregistret under 2018 visade det sig att församlingen har 42 byggnader med tak!

Vi har församlingshem i Runtuna, Ludgo, Ripsa och Råby-Rönö, som man kan låna i samband med förrättningar, och även hyra för andra tillfällen, t.ex. ett födelsedagsfirande eller ett föreningsmöte. 

Församlingshemmen bokas via expeditionen, tel. 0155-241016 eller mail rono.forsamling@svenskakyrkan.se 

Läs mer om resp. fastighet i listen högst upp på sidan.