Förskolan "I vått och torrt"

Välkommen till vår förskola!

Rönö församling bedriver sedan 2008 en förskola med utomhuspedagogik. Förskolan är belägen i Runtuna, mittemot kyrkan.

Kontaktuppgifter till förskolan:

Telefon 0155-24 10 55

Mail forskolan@ronoforsamling.se

T.f. rektor: Marie-Louise Ackermark 070-606 22 16

Läs mer om förskolan på deras egen hemsida: www.forskolanivattochtorrt.se