Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förskolan "I vått och torrt"

Välkommen till vår förskola!

Rönö församling bedriver sedan 2008 en förskola med utomhuspedagogik. Förskolan är belägen i Runtuna, mittemot kyrkan.

Läs mer om förskolan på deras egen hemsida: www.forskolanivattochtorrt.se