Förtroendevalda

Förtroendevalda i Rönö församling

Förtroendevalda i Rönö församling 2022-2025 

Kyrkofullmäktige:

Niklas Mattsson, ordförande

Eva Roempke Marmgård, vice ordförande

Åsa Ingårda, ledamot

Ida Sundelius, ledamot

Sandra Colliander, ledamot

Magnus Dahl, ledamot

Christina Wiklander, ledamot

Sylvia Karlsson Lundahl, ledamot

Eva-Lena Karlsson, ledamot

Jonas Larsson, ledamot

Ulla-Britt Zetterholm, ledamot

Elisabeth Edholm, ledamot

Kyrkorådet på utbildning

Irena Höglund Matthews, ledamot

Jan Hellström, ledamot

Thom Zetterström, ledamot

Helén Biörklund Gustafsson, ersättare

Sofia Aktergård, ersättare

Kicki Sälgström, ersättare

Kurt Nordström, ersättare

Thomas Grönroos, ersättare

Hans Keereweer Andersson, ersättare

Jessika Keereweer Andersson, ersättare

Kyrkorådet:

Åsa Ingårda, ordförande

Ida Sundelius, vice ordförande

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Magnus Dahl, ledamot

Sylvia Karlsson Lundahl, ledamot

Jan Hellström, ledamot

Sandra Colliander, ledamot

Eva-Lena Karlsson, ersättare

Ulla-Britt Zetterholm, ersättare

Kurt Nordström, ersättare

Jonas Larsson, ersättare

Irena Höglund Matthews, ersättare

Helén Biörklund Gustafsson, ersättare

På bilden ovan ses de som ingår i Kyrkofullmäktige.

På bilden saknas Elisabeth Edholm, Kurt Nordström och Thomas Grönroos.

Revisorer:

Johan Engdahl, auktoriserad revisor

Martin Hammar, auktoriserad revisorsersättare

Maj-Britt Sandqvist, förtroendevald revisor

Johanna Axby, förtroendevald revisor

Åsa Johnsson, förtroendevald revisorsersättare 

Förvaltningsutskott:

Magnus Dahl, ordförande

Niklas Mattsson, ledamot

Kurt Nordström, ledamot

Karin Lindvall, ledamot

Sylvia Karlsson Lundahl, ersättare

Helén Biörklund Gustafsson, ersättare

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Jenny Marmgård Grape, ekonom i tjänsten

Vaktmästarna adjungeras

Verksamhetsutskott:

Åsa Ingårda, ledamot

Ida Sundelius, ledamot

Irena Höglund Matthews, ledamot

Helena Lennstring, ledamot

Sofia Yrvenback Aktergård, ersättare

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Personalutskott:

Sylvia Karlsson Lundahl

Ulla-Britt Zetterholm

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Utbildningsutskott

Sylvia Karlsson Lundahl, kyrkorådet

Ulla-Britt Zetterholm, kyrkorådet

Marie-Louise Ackermark, förskollärare, t.f. rektor förskola/fritidshem

Jenny Marmgård Grape, ekonom

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Ekonomiutskott:

Magnus Dahl

Eva Roempke Marmgård

Jenny Marmgård Grape

Valnämnd:

Magnus Dahl, ordförande

Cecilia Johansson, vice ordförande

Lena Sandström, ledamot

Ann Kindstrand, ersättare

Anders Lundgren, ersättare

Valberedning:

Bengt Ljungberg, smk

Sylvia Karlsson Lundahl

Helén Biörklund Gustafsson

Cecilia Johansson

AF Thorssons fond:

Sylvia Karlsson Lundahl

Jessika Keereweer Andersson

Eva Roempke Marmgård

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Ombud Sv. Kyrkans arbetsgivarorganisation:

Ulla-Britt Zetterholm, ordinarie

Mona Bäckbro, ersättare 

Internationella utskottet:

Jenny Marmgård Grape (även ombud SKUT)

Sandra Colliander

Sockenråd

Runtuna sockenråd

Mona Bäckbro

Allan Pettersson

Birgitta Oscarsson

Philippa Ploghed

Ludgo-Spelvik sockenråd

Jenny Marmgård Grape

Hans Kallvi

Britt-Marie Mattsson

Alexandra Trolle Löwen

Anders Ånestrand

Ulla Öberg

Eva Roempke Marmgård

Lids sockenråd

Agneta Colliander

Christine Isfält Qvarfordt

Anders Lundgren

Jan Hellström

Kerstin Eriksson

Ulla-Britt Zetterholm

Marie-Louise Ackermark

Marie Dahl

Irena Höglund Matthews

Råby-Rönö sockenråd

Ingemar Gustafson

Stina-Britt Gustafson

Kurt Nordström

Gunilla Nordström

Sven-Inge Pettersson

Ingegerd Böklin

Anna-Karin Larsson

Henrik Gustafson

Ripsa sockenråd

Britt-Marie Andersson

Sylvia Karlsson Lundahl

Sven-Erik Andersson

Helen Haxner

Sylvia Svensson

Stig Elvemar

Hans Keereweer Andersson

Jessika Keereweer Andersson

Kyrkvärdar

Kyrkvärdar Runtuna

Allan Pettersson

Norma Ingårda 

Kyrkvärdar Ludgo-Spelvik

Hans Kallvi

Jenny Marmgård Grape

Ulla Öberg

Britt-Marie Mattsson

Kyrkvärdar Lid

Agneta Colliander

Kerstin Eriksson

Kyrkvärdar Råby-Rönö

Ingemar Gustafson

Cecilia Johansson

Veronika Regemar 

Kyrkvärdar Ripsa

Sylvia Karlsson Lundahl

Britt-Marie Andersson

Klockare:

Leif Marmgård, Ludgo-Spelvik

Eva Roempke Marmgård, Ludgo-Spelvik

Marie-Louise Ackermark, Lid

Irena Höglund Matthews, Lid

Kurt Nordström, Råby

Ingegerd Böklin, Råby

Sven-Inge Pettersson, Råby