Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Förtroendevalda i Rönö församling

Förtroendevalda i Rönö församling 2018-2021 

Kyrkofullmäktige:

Anders Borg, ordförande

Eva Roempke Marmgård, vice ordförande

Åsa Ingårda, ledamot

Regina Ericson, ledamot

Niklas Mattsson, ledamot

Christine Isfält Qvarfordt, ledamot

Ingegerd Böklin, ledamot

Malin Celander, ledamot

Vibeke Nielsen Svedman, ledamot

Cary Petrén, ledamot

Hans Kallvi, ledamot

Sylvia Karlsson Lundahl, ledamot

Kerstin Eriksson, ledamot

Kurt Nordström, ledamot

Thom Zetterström, ledamot

Jonas Larsson, ersättare

Ulrika Lundberg, ersättare

Ulla-Britt Zetterholm, ersättare

Helena Broberg, ersättare

Agneta Colliander, ersättare

Elisabeth Edholm, ersättare

Louise Larsson, ersättare

Kyrkoråd:

Åsa Ingårda, ordförande

Niklas Mattsson, vice ordförande

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Sylvia Karlsson Lundahl, ledamot

Ingegerd Böklin, ledamot

Christine Isfält Qvarfordt, ledamot

Malin Celander, ledamot

Cary Petrén, ersättare

Ulrika Lundberg, ersättare

Kurt Nordström, ersättare

Jan Hellström, ersättare

Agneta Colliander, ersättare

Ulla-Britt Zetterholm, ersättare

Regina Ericson, sekreterare i tjänsten

Revisorer:

Per-Åke Öberg, auktoriserad revisor

Johan Engdahl, aukt. revisor, ersättare

Yvonne Kindstrand, förtroendevald revisor

Chatarina Pettersson, förtroendevald revisor

Christina Andersson, förtroendevald ersättare

Förvaltningsutskott:

Niklas Mattsson, ordförande

Anders Ånestrand, ledamot

Kurt Nordström, ledamot

Sylvia Karlsson Lundahl, ersättare

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Regina Ericson, sekreterare i tjänsten

Jenny Marmgård Grape, ekonom i tjänsten

Verksamhetsutskott:

Åsa Ingårda, ledamot

Jenny Marmgård Grape, ledamot

Malin Celander, ledamot

Christine Isfält Qvarfordt, ersättare

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Valnämnd:

Bengt Anglered, ordförande

Yvonne Kindstrand, vice ordförande

Anna-Karin Larsson, ledamot

Cary Petrén, ersättare

Valberedning:

Mona Bäckbro, smk

Ingegerd Böklin

Bengt Ljungberg

Jenny Marmgård Grape

Sylvia Karlsson Lundahl

AF Thorssons fond:

Sven-Erik Svensson

Sylvia Karlsson Lundahl

Eva Roempke Marmgård

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Gerda Thams fond:

Eva Roempke Marmgård, ledamot

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Nyköpings kommun, två ledamöter

Ombud Sv. Kyrkans arbetsgivarorganisation:

Regina Ericson, ordinarie

Mona Bäckbro, ersättare 

Ombud Sv. Kyrkans internationella arbete:

Jenny Marmgård Grape

Zandra Öman Lund

Sockenråd

Runtuna sockenråd

Mona Bäckbro

Birgitta Oscarsson

Allan Pettersson

Philippa Ploghed

Thomas Wulff

Ludgo-Spelvik sockenråd

Anders Borg

Jenny Marmgård Grape

Hans Kallvi

Britt-Marie Mattsson

Alexandra Trolle Löwen

 Anders Ånestrand

Ulla Öggemar

Lids sockenråd

Agneta Colliander

Christine Isfält Qvarfordt

Anders Lundgren

Jan Hellström

Kerstin Eriksson

Louise Larsson

Ulla-Britt Zetterholm

Råby-Rönö sockenråd

Ingemar Gustafson

Stina-Britt Gustafson

Kurt Nordström

Gunilla Nordström

Sven-Inge Pettersson

Ingegerd Böklin

Anna-Karin Larsson

Ripsa sockenråd

Britt-Marie Andersson

Sylvia Karlsson Lundahl

Sven-Erik Svensson

Arne Zetterblom

Sven-Erik Andersson

Kyrkvärdar

Kyrkvärdar Runtuna

Allan Pettersson

Norma Ingårda 

Kyrkvärdar Ludgo-Spelvik

Hans Kallvi

Jenny Marmgård Grape

Ulla Öggemar

Britt-Marie Mattsson

Kyrkvärdar Lid

Agneta Colliander

Kerstin Eriksson

Kyrkvärdar Råby-Rönö

Ingemar Gustafson

Anna-Karin Larsson

Margareta Malm 

Kyrkvärdar Ripsa

Sylvia Karlsson Lundahl

Britt-Marie Andersson

 

På bilden ovan ses de som ingår i Kyrkorådet 2018-2021.

Fr.v. Ingegerd Böklin, Ulla-Britt Zetterholm, Sylvia Karlsson Lundahl, Niklas Mattsson, Åsa Ingårda, Ellinor Svensson, Cary Petrén, Malin Celander, Jan Hellström, Christine Isfält Qvarfordt, Agneta Colliander & Kurt Nordström.

Ulrika Lundberg saknas på bilden.