Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Råby-Rönö församlingshem

Råby-Rönö församlingshem

Råby-Rönö församlingshem ligger i anslutning till kyrkan.

Församlingshemmet kan lånas i samband med förrättning eller hyras för andra tillfällen, t.ex. födelsedagsfirande eller föreningsträffar. Huset inrymmer bl.a. kök, toaletter och en större sal i vinkel.

I församlingshemmet bedrivs även en del verksamhet, t.ex. "Måndagsklubben" för barn 6-9 år och sopplunch för daglediga varannan onsdga.

Huset är relativt modernt och har tidigare inrymt en bostad för skolkantorn och skolbespisning. Råby gamla, nu rivna, skola låg mitt emellan församlingshemmet och kyrkan.

För bokning av församlingshemmet kontakta expeditionen på tel. 0155-241016 eller mail rono.forsamling@svenskakyrkan.se