Foto: Regina Ericson

Råby-Rönö församlingshem

Råby-Rönö församlingshem

Råby-Rönö församlingshem ligger i anslutning till kyrkan.

Församlingshemmet kan lånas i samband med förrättning eller hyras för andra tillfällen, t.ex. födelsedagsfirande eller föreningsträffar. Huset inrymmer bl.a. kök, toaletter och en större sal i vinkel.

I församlingshemmet bedrivs en del verksamhet under terminerna, t.ex. "Måndagsklubben" för barn 6-9 år och ”Öppet hus” , för barn 0 år och uppåt med förälder.

Huset är relativt modernt och har tidigare inrymt en bostad för skolkantorn och skolbespisning. Råby gamla, nu rivna, skola låg mitt emellan församlingshemmet och kyrkan.

För bokning av församlingshemmet kontakta expeditionen på tel. 0155-241016 eller mail rono.forsamling@svenskakyrkan.se