Fritidshemmet Prästkragen

Rönö församling erbjuder sedan år 2010 skolbarnsomsorg efter skoltid i Församlingsgården vid Runtuna kyrka.

Vår målsättning är att bedriva ett litet fritidshem med trygga och nöjda elever och familjer. För oss är kontakten med hela familjen viktig och vi vill sträva efter en öppen dialog för att alla ska trivas så bra som möjligt.

Vi har en liten åldersblandad elevgrupp med god personaltäthet, där barnen är trygga med varandra och i sin miljö. Prästkragen har ett eget avtal med taxi vilket innebär att barnen kommer till oss direkt efter skoltid från Dammlötskolan.

På onsdagar och torsdagar samarbetar Prästkragen med församlingens öppna barnverksamheter minior- och juniorverksamheten. Då finns också möjlighet att få musikundervisning av församlingens kantor.

Prästkragen prioriterar det viktiga värdegrundsarbetet i elevgruppen. Med avstamp i FN:s Barnkonvention, som är svensk lag från 1 jan 2020, och skrivelserna i Skollagen ska barnen erfara att de känner sig trygga och välkomna, att deras åsikter, tankar och intressen respekteras. Hänsyn och kamratskap, förståelse och medmänsklighet är ständigt i fokus på fritidshemmet Prästkragen.

Något om fritidshemmets syfte från läroplanen för grundskolan (Lgr 11): ”Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.”

Länk till hemsidan

Kontaktuppgifter fritidshemmet: 

Telefon 0155-24 13 16 (Församlingsgården)

Mail forskolan@ronoforsamling.se 

T.f. rektor Marie-Louise Ackermark telefon 070- 606 22 16. 

Välkommen!