Expeditionen

Rönö församlings expedition

Vår expedition finns i Runtuna Klockargård, som ligger mitt emot Runtuna kyrka.
Den är säkrast bemannad tisdagar och onsdagar kl. 9-12, men vi svarar i telefon och på e-post även andra tider, när vi finns på plats.
 
Vi som jobbar på expeditionen är:
Regina Ericson, administratör
Ann-Sofie Andersson, kyrkogårdsärenden 
Jenny Marmgård Grape, ekonom 

Du når oss på tel. 0155-24 10 16 eller via mail rono.forsamling@svenskakyrkan.se