Spelviks kyrka

Kontaktperson vardagar: vaktmästare Ann-Sofie Andersson 070-545 78 96

Kontaktperson helger: Anders Borg 072-215 71 63

Altaret är byggt av tegel från 1736.
Altartavlan är från 1667.
Triumfkrucifix från kyrkans byggnadstid. 1400-talets senare hälft.
Predikstolen från omkring 1625 är en av dom äldsta i Södermanland.
Kyrkobeskrivning finns att köpa i kyrkan.

Anslagstavlan för höger grindstolpe fick 2016 sin infoskylt om Spelviksskatten, och vi passar på att tacka Lars-Göran Lannergård för den fina tavlan. Tack även till Ingela Nestor för ”taket” till tavlan.

Kordinater