Gravskötsel

Du vet väl om att vi kan sköta dina anhörigas gravar åt dig?

Ett vårdavtal innebär plantering av vårblommor och sommarblommor, vattning, skötsel, kantklippning och gödsling, samt krans/bukett till Alla Helgona.

Kostnad för vård:

Normal planteringsyta (5-9 växter) 900 kr för ett år eller 4 500 kr för fem år.

Liten planteringsyta (2-5 växter) 800 kr för ett år eller 4 000 kr för fem år.

Det finns också ett tillsynsalternativ, när gravrättsinnehavaren planterar själv. Ett tillsynsavtal innebär vattning och skötsel, samt trimning runt gravsten. Lån av emperilåda ingår under skötseltiden.

Kostnad för tillsyn är 450 kr för ett år eller 2 250 kr för fem år.

Behöver gravstenen tvättas? Vaktmästarna erbjuder gravstenstvätt, till en kostnad av 200 kr, som swishas till 123 467 63 75. Arbetet utförs vid lämpligt tillfälle under sensommaren. 

För mer information och beställning av vård-/tillsynsavtal eller gravstenstvätt, kontakta vaktmästare Ann-Sofie Andersson på tel. 070-545 78 96 eller mail rono.forsamling@svenskakyrkan.se