Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rönöbrevet

Rönöbrevet är vårt församlingsblad, som kommer ut fyra gånger per år. Det delas ut i postlådan till alla boende i församlingen.

Rönöbrevet nr 4 2019

Rönöbrevet nr 3 2019

Rönöbrevet nr 2 2019

Rönöbrevet nr 1 2019

Rönöbrevet nr 4 2018

Rönöbrevet nr 3 2018

Rönöbrevet nr 2 2018

Rönöbrevet nr 1 2018

Rönöbrevet finns även att hämta i våra kyrkor, församlingshem och på expeditionen i Runtuna Klockargård.

Om du inte bor i församlingens upptagningsområde, men vill ha Rönöbrevet hemskickat, hör av dig till expeditionen på tel. 0155-24 10 16 eller mail rono.forsamling@svenskakyrkan.se , så ordnar vi det!