Våra kyrkogårdar

I Rönö församling finns kyrkogårdar vid våra sex kyrkor, i Ludgo, Spelvik, Runtuna, Lid, Ripsa och Råby-Rönö.

På samtliga kyrkogårdar finns asklundar, med möjlighet att få en namnskylt uppsatt. I Råby-Rönö finns även en askgravlund. Läs mer här.

Vi erbjuder olika alternativ om ni vill ha hjälp med skötsel av gravar. Läs mer här.