Runtuna Församlingsgård

Församlingsgården är det röda huset som ligger bredvid Klockargården, mittemot kyrkan, med långsidan mot vägen.

Många kommer ihåg huset som "kyrkskolan", vilken inrymdes i huset till c:a 1970. Idag pågår en stor del av församlingens verksamheter i detta hus: Öppet hus, miniorer, juniorer, ungdomsgrupp, kyrkokörens övningar m.m. På övervåningen har också församlingens komminister och kantor sina tjänsterum. Huset är ursprungligen (vid 1800-talets mitt) byggt som skola av ett nedmonterat gammal bränneri som stod i Runtuna by. Senare under 1800-talet byggdes skolan ut.

Av en bild från 1920-talet kan man förstå att byggnaden då varit vitrappad och sett ganska annorlunda ut.