Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Runtuna Församlingsgård

Församlingsgården är det röda huset som ligger bredvid Klockargården, mittemot kyrkan, med långsidan vettande åt vägen.

Många kommer ihåg huset som "kyrkskolan", vilken inrymdes i huset till c:a 1970. Idag pågår en stor del av församlingens verksamheter i detta hus: Öppet hus, miniorer, juniorer, ungdomsgrupp, kyrkokörens övningar m.m. På övervåningen har också församlingens komminister och kantor sina tjänsterum. Huset är ursprungligen (vid 1800-talets mitt) byggt som skola av ett nedmonterat gammal bränneri som stod i Runtuna by. Senare under 1800-talet byggdes skolan ut.

Av en bild från 1920-talet kan man förstå att byggnaden då varit vitrappad och sett ganska annorlunda ut.