Rönö församlings brudkronor

Du kan vid vigsel i någon av våra kyrkor låna en brudkrona.

Vid intresse kontakta expeditionen på tel 0155-241016 eller mail rono.forsamling@svenskakyrkan.se

Runtuna kyrkas brudkrona Foto: Victor Sundelius

Runtuna kyrkas brudkrona är i förgyllt silver (bilden ovan) och tillverkad 1808 av Erik-Gustaf Folcker d.ä.

Om Råby-Rönös brudkrona kan man läsa:
"1765 köpte sig församlingen en präktig brudkrona för hela 384 daler. Den har i detaljerna mycket av det gångna århundradets former och torde vara tillverkad under dess slut eller i början av det nya. Formen på de stora gjutna spetsarna, som resa sig från pannringen, överensstämma rätt väl med dem på kronor från åtminstone fem andra kyrkor i stiftet, nämligen Axbergs, Dunkers, Hyltinge, Tuna och Tystberga, och mycket talar för att dessa kunna vara komna ur samma form. Individuellt är däremot utformningen av de hängen i form av löv och andra utsirningar, som finnas på nitningar, på spetsar och ring. Råby-kronan, som är helt förgylld, har t.ex. gjutna ansiktsmasker i oförgylld metall pånitade på ringens övre del. Kronan förvaras i en vacker kopparbunke med en uppdriven krona på locket, inköpt samtidigt som brudkronan"

Till Lids kyrka hör en brudkrona i förgyllt silver från mitten av 1800-talet. Den är skänkt av patron Kantzow på Kappsta, med anledning av en dotters död.

Ludgo kyrkas brudkrona är tillverkad år 1902 av silversmeden Sam Pettersson från Linköping. Den är i förgyllt silver med 12 bergkristaller och troligen skänkt av baron Trolle Löwen och hans hustru.

Ripsa kyrkas brudkrona är från 1904 och är skänkt till minne av ägarinnan till Edebys 84:e födelsedag den 28 juni. Ägarinna till Edeby var Ulrika Eleonora von Eckermann, född Lewenhaupt. Den är stämplad med E. Johansson - Gävle - 1904 och skänktes till Ripsa kyrka 1906 ”att bäras af ärbara brudar inom dess församling”.