Komminister till Rönö Församling

En komministertjänst, ca 40-50 %, är ledig i Rönö Församling.

Frågor och information:

Kyrkoherde Ellinor Svensson 070-510 11 52, ellinor.svensson@svenskakyrkan.se