Lediga tjänster i Rönö Församling

För närvarande finns inga lediga tjänster i Rönö församling

Frågor och information:

Kyrkoherde Ellinor Svensson 070-510 11 52, ellinor.svensson@svenskakyrkan.se 

Personalutskottet Sylvia Karlsson Lundahl 070-815 62 58