Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lids kyrka

Lids kyrka är från 1100-talet.

Vägbeskrivning (klicka)

Lids kyrka är en 1100-talskyrka, där långhusets västligaste travé och sakristian har tillkommit senare. Valvmålningarna är utförda av Albertus Pictor. Kyrkan är ovanlig så tillvida att långhusets nordvägg saknar fönster. Under tidig medeltid fanns inga öppningar mot norr, men i nästan alla kyrkor har fönster tagits upp. I Lid har man nöjt sig med målade blindfönster. Märklig är också stigluckan i den östra bogårdsmuren. Den är troligen medeltida. Inuti löper en trappa upp till en muröppning, som eventuellt tjänstgjort som predrikstol för gudstjänster i det fria. Framför stigluckan står två runstenar.   

Kyrkobeskrivning finns att köpa i kyrkan.

Se även denna länk:  Om målaren Albertus Pictor