Lids kyrka

Lids kyrka är från 1100-talet.

Kontakt vardagar: vik. vaktmästare Thomas Wulff 070-600 22 41.

Kontakt helger: Agneta Colliander 070-244 67 57, Vibeke Nielsen Svedman 070-826 09 92 eller Marie-Louise Ackermark 070-606 22 16.

Vägbeskrivning (klicka)

Lids kyrka är en 1100-talskyrka, där långhusets västligaste travé och sakristian har tillkommit senare. Valvmålningarna är utförda av Albertus Pictor. Kyrkan är ovanlig så tillvida att långhusets nordvägg saknar fönster. Under tidig medeltid fanns inga öppningar mot norr, men i nästan alla kyrkor har fönster tagits upp. I Lid har man nöjt sig med målade blindfönster. Märklig är också stigluckan i den östra bogårdsmuren. Den är troligen medeltida. Inuti löper en trappa upp till en muröppning, som eventuellt tjänstgjort som predrikstol för gudstjänster i det fria. Framför stigluckan står två runstenar.   

Kyrkobeskrivning finns att köpa i kyrkan.

Se även denna länk:  Om målaren Albertus Pictor