Lids kyrka

Lids kyrka är från 1100-talet.

Kontakt vardagar: vaktmästare Ann-Sofie Andersson 070-545 78 96 eller Henrik Gustafson 073-049 06 55.

Kontakt helger: Agneta Colliander 070-244 67 57

Kyrkan är öppen alla dagar, ca kl. 9-18, under perioden 220525-220903, samt lördagar i september. Välkommen in för att be en bön, tända ett ljus eller bara se dig omkring!

Vägbeskrivning (klicka)

Lids kyrka är en 1100-talskyrka, där långhusets västligaste travé och sakristian har tillkommit senare. Valvmålningarna är utförda av Albertus Pictor. Kyrkan är ovanlig så tillvida att långhusets nordvägg saknar fönster. Under tidig medeltid fanns inga öppningar mot norr, men i nästan alla kyrkor har fönster tagits upp. I Lid har man nöjt sig med målade blindfönster. Märklig är också stigluckan i den östra bogårdsmuren. Den är troligen medeltida. Inuti löper en trappa upp till en muröppning, som eventuellt tjänstgjort som predrikstol för gudstjänster i det fria. Framför stigluckan står två runstenar.   

Kyrkobeskrivning finns att köpa i kyrkan.

Se även denna länk:  Om målaren Albertus Pictor