Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ripsa församlingshem

Ripsa församlingshem

Ripsa församlingshem: Församlingshemmet ligger vid prästgården som dess vänstra flygel. Här kan man vara i samband med t.ex. dop eller begravning. I sådana sammanhang tas ingen hyra ut. Externa grupper, föreningar m.m. kan hyra församlingshemmet för t.ex. föreningsmöten eller födelsedagsfirande.

Kontakta expeditionen för bokning: 0155-241016.

Prästgården är numera avsåld och fungerar som privatbostad, men församlingen disponerar fortfarande den ena flygeln. I huset finns bl.a. kök, toalett och en större sal med altare och piano. Prästgården, och troligen också flyglarna, är från mitten av 1700-talet. Invändigt är dock församlingshemmet moderniserat och planlösningen troligen ändrad. Möjligen är några av dörrarna av äldre datum.

På övervåningen finns ett litet hembygdmuseum.