Foto: Regina Ericson

Ripsa församlingshem

Ripsa församlingshem: Församlingshemmet ligger vid prästgården som dess vänstra flygel. Här kan man vara i samband med t.ex. dop eller begravning. I sådana sammanhang tas ingen hyra ut. Externa grupper, föreningar m.m. kan hyra församlingshemmet för t.ex. föreningsmöten eller födelsedagsfirande.

Kontakta expeditionen för bokning: 0155-241016 eller rono.forsamling@svenskakyrkan.se 

Prästgården är numera avsåld och fungerar som privatbostad, men församlingen disponerar fortfarande den ena flygeln. I huset finns bl.a. kök, toalett och en större sal med altare och piano. Prästgården, och troligen också flyglarna, är från mitten av 1700-talet. Invändigt är dock församlingshemmet moderniserat och planlösningen troligen ändrad. Möjligen är några av dörrarna av äldre datum.

På övervåningen finns ett litet hembygdmuseum.