Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Runtuna Klockargård

Klockargården är det röda tvåvåningshuset närmast vägen, med gaveln mot kyrkan.

Här finns Rönö församlings expedition och tjänsterum för kyrkoherden. Expeditionen är säkrast öppen måndag-onsdag kl. 9-12.

Huset är byggt på 1920-talet, och har tidigare (fram till 2008) fungerat som bostad, för t.ex.  församlingens vaktmästare eller kantor.

På samma plats fanns tidigare den s.k. klockarstugan från sent 1700-tal, vilken i sin tur ersatt en äldre bostad på samma plats. Om klockarens uppgifter m.m. se Ludgo klockargård.