Runtuna Klockargård

Klockargården är det röda tvåvåningshuset närmast vägen, med gaveln mot kyrkan.

Här finns förskolan ”I vått & torrt”, församlingsexpeditionen och tjänsterum för kyrkoherden. Expeditionen är säkrast öppen måndag-onsdag kl. 9-12.

Huset är byggt på 1920-talet, och har tidigare (fram till 2008) fungerat som bostad, för t.ex. skolläraren, församlingens vaktmästare eller kantor.

På samma plats fanns tidigare den s.k. klockarstugan från sent 1700-tal, vilken i sin tur ersatt en äldre bostad på samma plats. Om klockarens uppgifter m.m. se Ludgo klockargård.