Meny

Kils pastorat

Stora Kils, Frykeruds och Boda församling. I högtid och vardag, i glädje och sorg, i livets alla skeden.

Vi ställer inte in, vi ställer om

Vi ställer inte in utan vi ställer om och anpassar vår verksamhet till rådande omständigheter.

  • Vi firar en gudstjänst varje söndag, den går även att se live på Facebook. Vid ordinarie gudstjänsttid är respektive kyrka öppen för ljuständning.
  • Dop, vigsel och begravningar utförs som vanligt.
  • Max 50 personer får vistas i våra lokaler, detta gäller även gudstjänster, förättningar, minnesstunder och dopfikan. (OBS avstånd till nästa person ska kunna var minst 1-2 platser)

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket betyder att verksamheten kan ställas om med kort varsel.

 

Stöd till de äldre

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation att personer som är 70+ ska undvika social kontakt har Kils pastorat nu ställt in all verksamhet där majoriteten av deltagarna är äldre personer.

Men för att hålla kontakten med våra äldre medlemmar vill vi hjälpa till med det vi kan. Vi erbjuder därför telefonsamtal. Välkommen att ringa någon diakonen eller prästerna. Kontaktuppgifter hittar du här. 

För hjälp med inköp vänligen kontakta:
Servicebolaget i Kil AB
Kilsprojektilen
Adress Box 88, 665 23 Kil
Telefon +46 (0)554-191 00 vx
kilsprojektilen.se

Boka förrättning, läs om kyrkorna eller kontakta medarbetare i Kils pastorat. Vi finns här för dig.

Visa ditt deltagande

Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska visa sitt deltagande till de anhöriga i samband med ett dödsfall. Förutom att prata direkt med de anhöriga eller lämna blommor så kan man lämna en kondoleans i samband med begravningen.

Lämna en kondoleans

Aktuellt från Kils pastorat

Prenumerera via RSS

Kontaktperson för dataskyddsfrågor

Erika Malmberg, dataskyddsombud
072-549 64 34
E-post till Erika Malmberg