Meny

Sjung i kör!

Musik är en viktig del av kyrkans verksamhet. Musiker och körsångare bidrar till vårt gudstjänstliv och församlingens uppbyggnad. I våra församlingar finns det körer för alla åldrar. Om du vill börja i en kör eller har några andra funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig ledare.

Kil

Stora Kils kyrkokör

Kyrkokören övar i Närhetens kyrka på onsdagar 17.30.
Ansvarig ledare: Jan Sundqvist, telefon 0554-68 80 97  

TonNära

TonNära är en kör för alla som vill sjunga. Vi har en blandad repertoar och sjunger oftast enstämmigt. TonNära övar i Närhetens kyrka på tisdagar 15.00.
Ansvarig ledare: Anki Johansson, telefon 0554-68 80 96

Miniorkör åk 1-3

Barnkör för årskurs 1-3. Vi övar innan miniorerna börjar.

Tisdag 16.30-17.00 på Kyrkans gård
Ansvarig ledare: Anki Johansson, telefon 0554-68 80 96

After School-kör åk 4-6

Barnkör för årskurs 4-6. Vi övar direkt efter after school på torsdagar.

Torsdagar 16.00-16.30 på Kyrkans gård
Ansvarig ledare: Anki Johansson

Boda

Boda kyrkokör

Kyrkokören övar torsdagar kl. 19.00 i Bodas församlingshem.
Ansvarig ledare: Anki Johansson, telefon 0554-68 80 96

Frykerud

Frykeruds kyrkokör

Kören övar tisdagar kl. 19.00 i Fagerås församlingshem.
Ansvarig ledare: Sebastian Junling, telefon 0554-68 80 98

Miniorkör åk 1-3

Barnkör för årskurs 1-3. Vi övar direkt efter miniorerna.

Måndagar 14.45-15.15 i Fagerås församlingshem
Ansvarig ledare: Anki Johansson, telefon 0554-68 80 96