Barn | Ungdom | Konfa

Här finns all information om höstens barn-, ungdoms- och konfirmandgrupper. Anmälan är öppen!

Covid-19 information

Vi anpassar vår verksamhet till rådande omständigheter.

  • Vi firar gudstjänst varje söndag med max 8 personer (exkl. personal) i kyrkan, den går även att se live på Facebook
  • Dop och vigslar utförs med max 8 personer (exkl. personal) i kyrkan.
  • Begravningar utförs med max 20 personer (exkl. personal) i kyrkan. Detta är det enda undantaget från 8-regeln och gäller även borgerliga begravningar och urnnedsättningar. Men inte minnesstunder, där är det max 8 personer som gäller.
  • All öppen verksamhet vuxna och barn tillsammans med vuxen samt skattkistan ställs in fr.o.m. 13/11 och all verksamhet för barn, unga och konfirmander ställs in fr.o.m. 23/11. 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket betyder att verksamheten kan ställas om med kort varsel.

Vårterminen 2021

Annorlunda terminsstart för barn- och ungdomsverksamheten i Kils pastorat

Ordinarie terminsstart för Kils pastorats barn- och ungdomsverksamhet är tyvärr inställd tills vidare. Viss verksamhet kommer tyvärr att ställas in helt, viss verksamhet blir digital och viss alternativ verksamhet kommer att erbjudas. Håll dig uppdaterad på vår hemsida då saker kan ändras på kort varsel utifrån det läge som är och de restriktioner som finns.

 

Detta gäller just nu för våra olika typer av verksamheter:

  • All öppen verksamhet som Öppet hus i Boda och Fagerås, Kyrkis i Kil samt After school är tillsvidare inställd.
  • Du som finns i någon av våra regelbundna verksamheter som miniorer eller miniorkörer blir kontaktad av din ledare för mer information angående alternativa former och aktiviteter. 
  • Ungdomsgruppen SKU blir digital.

Kils pastorats barn- och ungdomsverksamhet har en egen Instagram, följ oss gärna där @kilspastoratbou. Där kan du följa våra verksamhet och alternativa aktiviteter.

 

Har du frågor angående våra verksamheter, kontakta oss gärna. Se kontaktuppgifter här.

 

Har du förslag på alternativa aktiviteter? Ser du behov hos människor i våra församlingar som vi behöver få veta om? Kontakta oss mer än gärna!

 

Senast uppdaterad: 15 januari