Stora Kils församling

Stora Kils församling består av orten Kil med omnejd. Församlingen har två kyrkor, Stora Kils kyrka vid Fryken och Närhetens kyrka i samhället.

Stora Kils kyrka

Stora Kils kyrka är magnifikt belägen fyra kilometer norr om Kil. Kyrkan ligger utmed vägen till Östra Ämtervik på en höjd över sjön Frykens sydvästra strand. Den invigdes 1855 då den ersatte en medeltida kyrka vid Apertin cirka 6 kilometer österut. Anledningen var att socknens centrum förskjutits Apertin till miljön vid Frykens södra ände. Stora Kils kyrka totalförstördes i en brand 1929. Den återuppfördes i klassicerande stil och invigdes 1932. Dopfunten i sandsten är från 1200-talet. I Vårfrukapellet till höger om koret finns en madonnaskulptur, sannolikt också från 1200-talet.

Stora Kils kyrka
Stora Kils kyrka Foto: Emma Olausson

Närhetens kyrka

I samband med att stationssamhället Kil växte fram blev behovet av en kyrka allt större. Det fyra kilometer långa avståndet till Stora Kils kyrka, var besvärande för utveckling av modernt gudstjänst- och kyrkoliv. I anslutning till den existerande byggnaden Kyrkans gård byggdes en större anläggning med kyrka, samlingslokaler och idrottshall. Den invigdes den 26 augusti 1979. Kyrkan fick namnet Närhetens kyrka. Namnet är en programförklaring: en kyrka som vill vara nära människor och skapa närhet till Gud. Resten av anläggningen behöll den gamla beteckningen Kyrkans Gård. Arkitekt var Rolf Bergh, en av nutidens mest anlitade kyrkoarkitekter. Den tältliknande formen är en påminnelse om ständig beredskap till uppbrott. De stora glasmosaikerna i kyrkorummets gavlar är skapade av glaskonstnären Tomas Nordbäck. Den textila altartavlan i triptykform är skapad av textilkonstnärinnan Ethel Halvar Andersson. Hon har även skapat den bonad, vilken illustrerar bygdens historia, som hänger i förrummet. Anläggningen är ett framstående exempel på småkyrkorörelsens strävan att möta urbaniseringen från 1950-talet och framåt.

Närhetens kyrka
Närhetens kyrka Foto: Emma Olausson