Ventilen

Ventilen är en stödgrupp för barn och unga som lever med trassel och krångel i hemmet. Ventilen håller tätt när du behöver pysa. Ventilen är pausad tills vidare på grund av Covid-19.

Ventilen är pausad tills vidare på grund av Covid-19

Verksamheten Ventilen startade 2003 och är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Kils kommun. Ventilen har sedan starten varit en stödgrupp för barn och tonåringar som har anhöriga med missbruksproblem. Under hösten 2018 har verksamheten utvecklats till en bredare målgrupp.

Ventilens målgrupp är barn i åldern 6-12 år som lever i familjer med olika former av krångel och trassel. Det kan handla om barn som lever nära en vuxen som har problem med missbruk, psykisk ohälsa eller har separerade föräldrar med samarbetssvårigheter.

På gruppträffarna äter vi mellanmål, pratar, pysslar och har olika aktiviteter. Här kan de som vill pysa ur sig tillsammans med andra som ha liknande erfarenheter.  Vi träffas vid 10 tillfällen.

Om du vill veta mer kan du kontakta ledarna för gruppen:

Maja Larsson, 0554-688089, barn- och ungdomsledare, Kils pastorat

Marie Hult, 0554-195 36, individ- och familjeomsorgen, Kils kommun

Hanna Möller, 0554-193 01, individ- och familjeomsorgen, Kils kommun