Frykeruds församling

Frykeruds församling består av tätorten Fagerås och sträcker sig norrut längs med E45:an. Frykeruds kyrka är belägen mitt i församlingen vid Västra Glänne.

Frykeruds kyrka
Frykerud kyrka Foto: Anna-Lena Björklund

Frykeruds kyrka

Frykeruds kyrka ligger mitt i socknen på en höjd väster om sjön Aplungen. Kyrkan är väl synlig och en viktig del i odlingslandskapet. Den byggdes 1795-1799 i klassicerande stil och ersatte en medeltida träkyrka som låg vid nuvarande infart från öster till Fagerås samhälle. På den gamla kyrkplatsen finns en minnessten till åminnelse av den nu rivna kyrkan. Kyrkans exteriör är oförändrad och typisk för byggnadstiden med vitputsade murar. Kyrkorummet karakteriseras av det nyklassicistiskt rena idealet. Koret kompletterades 1932 med glasmålningar som illustrerar de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Samtidigt tillkom det konstnärligt utformade imitationsmåleriet i koret i form av pilastrar och solstrålar i paraplyform. Dopfunten är från 1200-talet och bonaden över dopaltaret är skapad av textilkonstnärinnan Ethel Halvar-Andersson.