Gravskötsel

En begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke. Som gravrättsinnehavare kan du själv välja hur begravningsplatsen ska skötas om – vill du själv ansvara för gravskötseln eller vill du ge oss ditt skötseluppdrag?

Skötselavtal 

Skötselavtalet avser skötsel av planteringslåda/gravrabatt. Vid skötselavtal monteras en planteringslåda. Skötselsäsongen sträcker sig från maj till september.

I skötselavtalet ingår:

 •  Vår- och höststädning.
 • Jordförbättring. Dock inte om egna blommor planterats.
 • Trimning och klippning av gräs runt rabatt eller gravvård.
 • Beskärning av växter.
 • Bortplockning av vissna snittblommor.
 • Allmän tillsyn.
 • Enklare riktning av gravvård vid behov. För att förvaltningen ska rikta eller
  återställa gravvårdar måste de vara förankrade. Detta pga. Olycksrisken.  

Planteringsavtal 

Utöver skötselavtal kan även ett planteringsavtal beställas. Kyrkogårdsförvaltningen väljer då ut blommor från sitt blomsortiment och planterar dessa. Om egna önskemål av blommor finns var då vänlig och kontakta kyrkogårdsförvaltningen.  

Grundskötselavtal 

Trimning och klippning av gräs runt rabatt eller gravvård är också en tjänst vi kan hjälpa dig med. Detta gör du genom att beställa ett grundskötselavtal.  

Övriga tjänster

Nedan kan du läsa om fler tjänster som vi på kyrkogårdsförvaltningen står för. En del av tjänsterna finns redan tillgängliga på kyrkogården och de andra kan du beställa av oss. 

 • Utläggning av krans eller tova.
 • Plantering av ljung.
 • Rengöring av gravvård.
 • Tändning av gravljus.
 • Utsättning av blombukett efter önskemål.
 • Gravlyktor eller marschaller.
  För att underlätta skötselarbetet samt för att minska brandrisken ser vi
  helst att gravlyktorna och marschallerna endast placeras på gravplatsen
  perioden, 1 oktober – 30 april. Gravlyktorna som ej avlägsnas efter 30 april
  kommer att avlägsnas av kyrkogårdsförvaltningen.
 • Vatten och vaser.
  Vatten finns i kranarna från mitten av maj till slutet av oktober. Vaser av
  plast finns tillgängliga i vasställ vid serviceplatser på kyrkogårdarna året runt.
 • Ta hand om dina utplanterade blommor.
  Du har möjlighet att ta till vara på de blommor som varit utplanterade på graven. Vårblommor före den 1 juni. Sommarblommor före den 1 oktober.
 • Avräkningskonto eller faktura.
  Skötselåtagande kan tecknas för ett år i taget. Det finns möjlighet att få faktura för ett år i taget eller avräkningskonto för en längre period. Pengarna sätts då in på ett konto som förvaltas av kyrkogårdsförvaltningen och debiteras årligen efter aktuell prislista tills pengarna är slut. Kyrkogårdsförvaltningen tar kontakt med gravrättsinnehavaren när pengarna på detta konto är slut.

Brist på skötsel

Tyvärr förekommer vanvård av gravar som saknar skötselavtal. Detta kan göra kyrkogårdsbesökare både upprörda och ledsna. Det kan finnas olika anledningar till vanvården. Exempelvis kan det bero på att den person som skött graven har flyttat från orten och inte meddelat oss på kyrkogårdsförvaltningen sina nya kontaktuppgifter. Det kan även bero på att det finns svårigheter för innehavaren att ta sig till gravplatsen. När detta vanvård inträffar försöker alltid kyrkogårdsförvaltningen att få kontakt med innehavaren eller ombudet. 

Beställning av tjänster

Om du är intresserad av att beställa någon av våra tjänster eller om du har några funderingar är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Vid beställning kan du enkelt göra detta här, där kan du även se priser. 

Kontakta oss

Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon
0554-688093
Besöksadress
Vattugatan 11, Kil
Telefon- och besökstid
mån-fre 10.00 – 12.00
Postadress
Box 157, 665 24 KIL
E-post
kil.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårdarna

Stora Kils kyrkogård
Karl-Henrik Olausson, 0554-68 80 95
Frykeruds kyrkogård
Louise Sandström, 0554-24 032
Boda kyrkogård
Rasmus Eriksson, 0554-68 80 37