Bild på Svenska kyrkans flagga.
Foto: Johan Nilsson /Ikon

Välkommen som medlem

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.

Så blir du medlem 

Du blir medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan, skicka ansökan till Kils pastorat, Box 157, 665 24 Kil.

Ladda ned och skriv ut inträdesansökan

Är du osäker på om du redan är medlem eller har andra frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen.

Läs mer om Svenska kyrkan och kristen tro