Stora kils kyrkogård

Ordna en gravplats

Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda kist- och urngravplatser, minneslund och askgravlund i fin naturmiljö på Stora Kils-, Frykeruds och Boda kyrkogårdar. Vi visar er gärna tänkbara alternativ på vald kyrkogård och informerar om de regler som finns för de olika gravfälten.

Allmänna gravplatsBESTÄMMELSER

I pastoratet finns allmänna gravplatsbestämmelser som gäller generellt för alla kyrkogårdar och gravplatsföreskrifter för enskilda kvarter som anger vad som avviker från de allmänna bestämmelserna. De allmänna bestämmelserna gäller för alla kvarter om inte annat framgår av föreskrifter för enskilt kvarter. Föreskrift i enskilt kvarter gäller före allmänna bestämmelser.

Bestämmelserna finns att ladda ner längst ner på sidan och finns även tillgängliga på respektive kyrkogård och på kyrkogårdsexpeditionen.

Kist- och urngrav

Kist- och urngrav är ett gravskick med gravrätt. En kistgrav upplåts normalt för två eller fyra kistor. En kistgrav kan även beredas för urnor. Vi har även gravplatser som endast är avsedda för urnor.

Minneslund

Minneslund är ett gravskick utan gravrätt. Minneslunden är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Varje aska sätts ned separat av förvaltningens personal (dock inte under vintermånaderna). Anhöriga får ett minnesblad dagarna efter gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden. Utsmyckning på minneslunden får endast förekomma på anvisad och gemensam plats. Ljus i lykta, batteriljus, eller krans/risbukett får dock inte förekomma.

Askgravlund

En askgravlund innebär minneslundens frihet från skötselansvar, men med möjlighet till närvaro vid gravsättning. I askgravlunden har anhöriga möjlighet att genom förvaltningens omsorg beställa/köpa en namnplatta som placeras på ett härför avsett gemensamt område. Övrig utsmyckning sker med snittblommor och gravljus (ej batteriljus) på anvisad plats. Detta kan för anhöriga till gravsatta vara ett alternativ när man önskar ett minnesmärke för den gravsatte men inte vill ha en egen gravplats/gravrätt.

Sprida aska i naturen 

För att sprida aska i naturen utanför allmän begravningsplats krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer den önskade platsens lämplighet samt om askan kommer att behandlas på ett värdigt sätt.

Gravrätt

Gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. En gravsättning är definitiv och bör därför vara väl genomtänkt. Kist- och urngravar upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren har stor frihet att utforma gravplatsen med gravvård och övrig utsmyckning, dock ska dessa vara inom ramen för förvaltningens gravplatsbestämmelse. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma om ny gravsättning på gravplatsen.

En gravrätt kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare. Gravrätten kan om så önskas återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen före upplåtelsetidens utgång.