Meny

Ordna en gravplats

Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda gravplatser i fin naturmiljö inom samfälligheten. Vi visar er gärna tänkbara alternativ på vald kyrkogård och informerar om de regler som finns för de olika gravfälten.

Kist- och urngrav

Kist- och urngrav är ett gravskick med gravrätt. På alla begravningsplatser erbjuder vi både kist- och urngravar samt minneslund. En kistgrav upplåts normalt för två eller fyra kistor. En kistgrav kan även beredas för urnor. Det traditionella sättet att gravsätta urnor är i urngravar.

Minneslund

Minneslund är ett gravskick utan gravrätt. Minneslunden är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Varje aska sätts ned separat av förvaltningens personal (dock inte under vintermånaderna). Anhöriga får ett minnesblad dagarna efter gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden. Utsmyckning på minneslunden får endast förekomma på anvisad och gemensam plats. Ljus i lykta eller krans/risbukett får dock inte förekomma. Det är särskilt viktigt att värdera för- respektive nackdelar vid val av minneslund efter som det ofta ifrågasätts i efterhand.

Askgravlund

En askgravlund innebär minneslundens frihet från skötselansvar, men med möjlighet till närvaro vid gravsättning. I askgravlunden har anhöriga möjlighet att genom förvaltningens omsorg beställa/köpa en namnplatta som placeras på ett härför avsett gemensamt område. Övrig utsmyckning sker med snittblommor och gravljus på anvisad plats. Detta kan för anhöriga till gravsatta vara ett alternativ när man önskar ett minnesmärke för den gravsatte men inte vill ha en egen gravplats/gravrätt.

Sprida aska i naturen 

För att sprida aska i naturen utanför allmän begravningsplats krävs tillstånd av Länsstyrelsen i det län där spridningen ska äga rum. Länsstyrelsen bedömer den önskade platsens lämplighet samt om askan kommer att behandlas på ett värdigt sätt.

Gravrätt

Gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. En gravsättning är definitiv och bör därför vara väl genomtänkt. Kist- och urngravar upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren har stor frihet att utforma gravplatsen med gravvård och övrig utsmyckning, dock ska dessa vara inom ramen för förvaltningens gravplatsbestämmelse. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma om ny gravsättning på gravplatsen.

En gravrätt kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare. Gravrätten kan om så önskas återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen före upplåtelsetidens utgång.