Dam- och herrfrukostar

Frukost är en bra start på dagen. Men frukost i gemenskap är en ännu bättre start på dagen.

Damer och herrar är varmt välkomna på frukost!

Herrfrukost i Boda
Fredagar kl. 9, ojämna veckor, Boda församlingshem
Höstterminen 2021 startar 3/9

Herrfrukost i Kil
Torsdagar kl. 9, jämna veckor, Närhetens kyrka
Höstterminen 2021 startar 9/9

Damfrukost i Kil 
Torsdagar kl. 9, ojämna veckor, Närhetens kyrka
Höstterminen 2021 startar 16/9