Trivselträff

Välkommen på gemensam trivselträff för Boda och Frykeruds församlingar. Underhållning, fika och härlig gemenskap!

Trivselträffar är en samvaro för daglediga och är öppen för alla som vill uppleva en trevlig stund med underhållning, fika och andakt. Vi träffas en gång i månaden. 

Kontakt: Märit Arpi 0554-68 80 90

Mån 14/2 kl. 10.30 i Boda församlingsem (OBS! Inställt!)

Mån 14/3 kl. 10.30 i Fagerås församlingshem

 

Varmt välkomna!

COVID-19 INFORMATION

Kils pastorat följer de rekommendationer som ges av svenska myndigheter och av Svenska kyrkan.