Begravningsavgift

Oavsett om man är medlem i Svenskakyrkan eller inte betalar alla en obligatorisk begravningsavgift. Avgiften betalas via skattsedeln.

Begravningsavgiften täcker:

  • Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år.
  • Gravsättning.
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
  • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett med undantag för transporter för gravsättning utanför huvudmannens område.
  • Kremering.
  • Lokal för begravningsceremonin utan religiösa symboler.
  • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll, även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

Begravningsverksamheten regleras av begravningslagen. För att tillgodose rättigheter och önskemål för de folkbokförda som inte tillhör Svenskakyrkan finns lokala begravningsombud tillsatta av Länsstyrelsen.

Vill du läsa mer om begravningsavgiften och vad du får för den? Då kan du beställa en broschyr av oss på kyrkogårdsförvaltningen. Vid beställning och/eller vid andra frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon
0554-688093
Besöksadress
Vattugatan 11, Kil
Telefon- och besökstid
mån-fre 10.00 – 12.00
Postadress
Box 157, 665 24 KIL
E-post
Lena Andersson, Förvaltningsassistent

 

Kyrkogårdarna

Stora Kils kyrkogård
Karl-Henrik Olausson, 0554-68 80 95
Frykeruds kyrkogård
Louise Sandström, 0554-24 032
Boda kyrkogård
Stellan Gustavsson, 0554-68 80 37