Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

Dop för alla åldrar

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dop och medlemskap

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Boka dop

Dopet kan ske i samband med gudstjänst eller enskilt. Att ha dop i samband med gudstjänst är födelaktigt då det finns fler lediga tider, mycket musik, en församling som vill sjunga och trevliga gudstjänster som ger möjlighet för församlingen att ta emot de nya församlingsmedlemmarna. Ett enskilt dop går att boka på någon av våra bestämda tider före eller efter en gudstjänst.

Du kan även boka lokal för dopkaffe efteråt. När dopet är bokat informeras prästen om detta och kommer kontakta er cirka två veckor innan dopet.

Kontakta pastorsexpeditionen så hjälper vi dig med din bokning. 

Dopinbjudan

Alla nyfödda barn i pastoratet får en dopinbjudan på posten. I inbjudan finns information om dopet samt en checklista att följa inför dopet. 

 

Pastorsexpeditionen

Besöksadress: Långgatan 37, 665 30 Kil
Postadress: Kils pastorat, Box 157, 665 24 Kil
E-post: kils.pastorat@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0554-68 80 80
Plusgiro: 121573-0

Öppettider och telefontid helgfria vardagar:
Mån, tis, ons, fre kl. 10.00-12.00
Tis, tors kl. 13.30-15.00

Avvikande öppettider:
Vecka 36 och 37 är expeditionen endast öppen på eftermiddag 13.30-15.00 p.g.a. kyrkovalet.