Samtal

Ibland vänds livet upp och ned och då kan det vara gott att få tala med någon. Våra präster och diakoner finns här för dig.

Diakoni

Diakoni är kyrkans engagemang i samhället där vi vill uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd. Diakon Kaarina Danskain och diakoniassistent Märit Arpi arbetar på olika sätt med diakoni i form av enskilda samtal, grupper och uppsökande verksamhet.

Leva vidare

Att förlora en nära anhörig innebär en mycket stor påfrestning. Därför kan vi i Kils pastorat erbjuda stödsamtal i olika former, enskilt eller i grupp. Syftet med gruppsamtal är bland annat att dela det svåra med andra i liknande situation. Att höra andra dela med sig av sina upplevelser och tankar kan göra sorgen uthärdlig. Kanske känner du dig osäker på hur du ska leva vidare och då kan ett enskilt samtal med diakonen ge dig vägledning.

Oavsett om du nyligen förlorat en nära vän eller anhörig eller om sorgen ägt rum för länge sedan är du välkommen att kontakta oss.

Någon att tala med

Ibland vänds livet upp och ned och då kan det vara gott att få någon att tala med. Våra präster och diakoner finns här för dig. För präster och diakoner i Svenska kyrkan gäller tystnadsplikt. Kontakta oss för att boka in ett samtal.