Samtal och stöd

Kyrkans diakoni är omsorgen och tjänsten för medmänniskan. På den här sidan hittar du olika typer av stöd och kontaktuppgifter som du kan behöva.