Gemenskap | Körer

Vi tror att varje människa mår bra av att träffa andra. Därför erbjuder vi olika träffpunkter eller mötesplatser på olika håll i pastoratet.