Meny

Gemenskap | Körer

Vi tror att varje människa mår bra av att träffa andra. Därför erbjuder vi olika träffpunkter eller mötesplatser på olika håll i pastoratet.

Vi ställer inte in, vi ställer om

Vi ställer inte in utan vi ställer om och anpassar vår verksamhet till rådande omständigheter.

  • Vi firar en gudstjänst varje söndag, den går även att se live på Facebook. Vid ordinarie gudstjänsttid är respektive kyrka öppen för ljuständning.
  • Dop, vigsel och begravningar utförs som vanligt.
  • Max 50 personer får vistas i våra lokaler, detta gäller även gudstjänster, förättningar, minnesstunder och dopfikan. (OBS avstånd till nästa person ska kunna var minst 1-2 platser)

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket betyder att verksamheten kan ställas om med kort varsel.