Gemenskap | Körer

Vi tror att varje människa mår bra av att träffa andra. Därför erbjuder vi olika träffpunkter eller mötesplatser på olika håll i pastoratet.

Covid-19 information

Vi anpassar vår verksamhet till rådande restriktioner. Fr.o.m. 1 juni gäller följande maxantal besökare i våra kyrkor.

Boda kyrka: 35
Frykeruds kyrka: 50
Stora Kils kyrka: 50
Närhetens kyrka: 25 (50 inkl. spegelsalen och samlaren)
(Marie Minne används bara för borgerliga begravningar i nuläget.)

  • Vi firar gudstjänst varje söndag med maxantal personer som gäller för respektive kyrka. Den går även att se live på Facebook
  • Vid begravning, dop och vigsel är det samma maxantal personer som gäller för respektive kyrka (exkl. personal).
  • Våra lokaler upplåtes inte för t. ex. dop- eller begravningskaffe
  • De flesta verksamheter är inställda. Mer information om enskilda verksamheter finns under Barn, unga och konfa och Det här händer i kyrkan.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket betyder att verksamheten kan ställas om med kort varsel.

Senast uppdaterad 28 maj 2021