Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Digniti Omnia

Ett värdigt liv för alla. Verktyg som hjälper oss att förändra vardagslivet för utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige.

Det är i första hand utsatta EU-medborgare som är målgruppen för verktygen och arbetet i Digniti Omnia.

Med uttrycket utsatta EU-medborgare menar vi personer som befinner sig i social och ekonomisk utsatthet och som använder den fria rörligheten inom EU för att söka försörjningsmöjligheter i andra länder.

Vi har valt detta uttryck bland flera olika, som används för den här gruppen, ett annat exempel är EU-migranter. Vad vi avser är en heterogen grupp människor, som befinner sig i utsatthet.