Två kvinnor kramas
Foto: Linda Maria Thompson

Digniti Omnia

Ett värdigt liv för alla. Verktyg som hjälper oss att förändra vardagslivet för utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige.

Det är i första hand utsatta EU-medborgare som är målgruppen för verktygen och arbetet i Digniti Omnia.

Med uttrycket utsatta EU-medborgare menar vi personer som befinner sig i social och ekonomisk utsatthet och som använder den fria rörligheten inom EU för att söka försörjningsmöjligheter i andra länder.

Vi har valt detta uttryck bland flera olika, som används för den här gruppen, ett annat exempel är EU-migranter. Vad vi avser är en heterogen grupp människor, som befinner sig i utsatthet.