Två kvinnor kramas
Foto: Linda Maria Thompson

Digniti Omnia

Ett värdigt liv för alla. Verktyg som hjälper oss att förändra vardagslivet för utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige.

Det är i första hand utsatta EU-medborgare som är målgruppen för verktygen och arbetet i Digniti Omnia.

Med uttrycket utsatta EU-medborgare menar vi personer som befinner sig i social och ekonomisk utsatthet och som använder den fria rörligheten inom EU för att söka försörjningsmöjligheter i andra länder.

Vi har valt detta uttryck bland flera olika, som används för den här gruppen, ett annat exempel är EU-migranter. Vad vi avser är en heterogen grupp människor, som befinner sig i utsatthet. 

Kom igång

Vi möter utsatta människor varje dag. Många vill hjälpa till, men hur? Digniti Omnia vill rusta EU-medborgare för en bättre framtid genom utbildning inom språk, hälsa, samhällsorientering och digital kommunikation. Läs mer om hur ni tar första stegen.

Språk

Språket är nyckeln till mycket. Inte bara ord och grammatik utan också kunskap och insikt om det samhälle vi lever i. Läs mer.

Hälsa

För att vårda hälsan behövs kunskap om kroppen, om olika sjukdomar och råd om hur vi tar hand om oss på bästa sätt. Läs mer.

Så fungerar Sverige

Att komma till ett nytt samhälle är att komma till en ny värld. Att ta sig fram, förstå och anpassa sig till lagar, regler, normer och en ny kultur. Läs mer.

Digital kommunikation

Att lära sig digital kommunikation är ett snabbt sätt att få mer makt över sin tillvaro. Läs mer.

Om Digniti Omnia

Digniti Omnia är latin och betyder ungefär värdighet för alla. Det är projektets utgångspunkt. Att alla som tillfälligt eller stadigvarande vistas i Sverige ska ha rätt till ett värdigt liv. Egenmakt inom Digniti Omnia är ett verktyg för att förändra vardagslivet för de utsatta EU-medborgarna vi möter dagligen i våra städer och samhällen. Läs mer.

Erfarenheter och fördjupning

Projektet har under åren fått många erfarenheter som vi gärna delar med oss utav.

Gatans entreprenörer

Bok av Fredrik Bergman