Rätt till akutvård och tolk

EU-medborgare har samma rätt till akutsjukvård i Sverige som svenska medborgare, och kan få tolk vid vårdbesök.

Syfte och mål: Förklara och förankra att alla har rätt till akutsjukvård och tandläkarvård när de kommer till Sverige. Om det behövs har de även rätt till en tolk vid ett vårdbesök.

Beskrivning: Gå igenom texten tillsammans med en tolk. Diskutera gärna frågor och funderingar tillsammans.

Material: Infotext och användbara länkar.

Resurser:
Möjlighet att visa webbsidor (dator, smartphone eller Ipad). I en lektionslokal: dator med projektor och duk, alternativt en tv-skärm.
Penna och papper, till alla, även om alla inte kan skriva. Inkludering är viktig.

Tidsåtgång: Genomgången tar inte lång tid men det är viktigt med utrymme för diskussion och funderingar kring vårdbesök i Sverige och hemlandet.

En tolk på respektive språk är en förutsättning i det här ämnet!

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.

rätt till akutvård

En EU-medborgare som blir hastigt sjuk medan hen vistas i Sverige har samma rätt till akutvård som svenska medborgare. Akut sjukvård, eller vård som inte kan anstå, innebär att det inte går att vänta tills du kommer tillbaka till ditt hemland.

Detsamma gäller akut tandvård, som inte kan vänta tills man kommer hem. Det är tandläkaren som avgör om besvären är akuta.

För att visa att man är försäkrad i ett EU-land ansöker man i sitt hemland om ett personligt europeiskt sjukförsäkringskort, i Sverige kallas det oftast för EU-kortet. Kortet gäller i EU-länderna, samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Läs mer. I Sverige är kortet gratis, men i andra länder kostar kortet pengar och kan kräva att man har ett arbete och bostad.

EU-medborgare har rätt till vård även utan det europeiska sjukförsäkringskortet, men kortet underlättar och gör att hemlandet betalar en del av vårdkostnaden.

Kommer EU-medborgaren att bo kvar i Sverige så bör denne be om hjälp med de eventuella vårdfakturor som hen fått.

EU/EES-medborgare kan i enstaka fall (prop. 2012/13:109, s. 41) omfattas av samma subventioner som gäller för papperslösa. Det gäller de unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

tolkHJÄLP

En patient ska få begriplig information om sitt hälsotillstånd och hur undersökning, vård eller behandling går till. Om man har svårt att förstå och tala svenska, kan man få tolkhjälp. Det kostar inget.

Tala om så tidigt som möjligt, helst vid bokning av besök, att tolkhjälp behövs och vilket språk det gäller. Se språkkartan.

Tolkhjälpen gäller för all akut vård och tandläkarvård. Tolken har tystnadsplikt, och får inte berätta om patientens problem för någon annan utan godkännande.

En tolk översätter inte skriven text och information på papper, utan endast det som sägs i mötet med en läkare eller sjuksköterska.

Tolken ska översätta det vårdpersonalen säger. Fråga vårdpersonalen vilken sorts tolkhjälp som finns.

Ett möte kan gå till på olika sätt. Tolken kan vara med i rummet vid möte med läkare eller sjuksköterska, eller lyssna och prata i en högtalartelefon eller via en datorskärm med kamera.  

 

MAterial

POWERPOINT "Akutvård"

- Svenska 

- Rumänska - med tal

- Bulgariska - med tal

FILMER "AKUTVÅRD"

- Rumänska 

- Bulgariska

Länkar

http://translate.google.se