Så fungerar Sverige

Att komma till ett nytt samhälle är att komma till en ny värld. För att kunna ta sig fram behöver man förstå och anpassa sig till lagar, regler, normer och en ny kultur. Det gäller att känna till både skyldigheter och rättigheter för att slippa bli lurad eller utnyttjad.

Tio saker att veta om Sverige

För den som varit i Sverige länge, eller är född här, blir skrivna och oskrivna regler och seder så småningom självklara. Den som precis kommit från helt andra förhållanden kan inte känna till sånt som vi tar för givet. Att känna till grundläggande rättigheter och skyldigheter ger individen mer kontroll över sin tillvaro. Därför har vi sammanställt tio saker att veta om Sverige.

Ta hjälp av materialet

Materialet kan vara teman för tio lektioner eller träffar. Här finns tips på hur träffarna kan planeras och hur materialet kan användas. Kanske finns resurser och erfarenheter som gör att ni lägger upp aktiviteten på ett annat sätt. Gör det som fungerar bäst!