Att skapa ett e-postkonto

Sverige är mer digitaliserat än många andra länder. De flesta arbetsgivare vill ha ansökningar och en första kontakt via e-post. Myndigheter kommunicerar också via e-post. Därför är det viktigt att ha en e-postadress. En webbaserad tjänst som Google ger ett e-postkonto som är tillgängligt överallt.

Syfte och mål: Att deltagarna skapar sitt eget e-postkonto hos Google.

Beskrivning: Gå igenom momenten i tur och ordning med hjälp av filmen och bilderna på utbildningskortet.

Material: Smartphones, papper och penna, en lokal eller plats med wifi. 

Tidsåtgång: Ta god tid på er och anpassa takten efter gruppen. Det kan ta lite tid att skapa ett Googlekonto för den som är ovan.

Tänkbara platser för kursen kan vara bibliotek, församlingshem, internetcafé, öppna wifi-spots i gallerior och på offentliga platser.

Det är bra att ha tillgång till tolk, men eftersom filmerna finns på olika språk kan det gå bra ändå.

Små grupper är bra så du hinner hjälpa varje person så mycket som möjligt. Det bästa är om varje person får en egen handledare som sitter bredvid och vägleder genom de olika momenten.

Du kan börja med att visa filmen. Dela sedan ut utskrifter av utbildningskortet där varje moment motsvaras av en bild. Med hjälp av talmanuset och utskrifter av utbildningskortet i pdf-format kan deltagarna själva skapa sina konton.

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.

Resurser