Hälsa

Den som vet hur kroppen fungerar har större chans att hålla sig frisk. Vi fokuserar här på verktyg som rör kroppen, tänderna och den reproduktiva hälsan.

God hälsa är viktig för människors välbefinnande. För att förebygga ohälsa behövs kunskap – dels om kroppen, olika sjukdomar och hur de sprids, men även goda råd om hur man tar hand om sin hälsa. Vår erfarenhet är att många utsatta EU-medborgare behöver mer kunskap på hälsoområdet. Genom att hjälpa en person, som i sin tur hjälper andra, blir det ringar på vattnet.  

Inför träffarna

Viss information kan vara så känslig eller tabubelagd att det är svårt att prata öppet i en blandad grupp. Då kan det vara bättre att dela upp deltagarna i män och kvinnor, eller i mindre grupper.

Betona att män och kvinnor ser ut på olika vis rent fysiskt, vilket kan medföra olika hälsobehov. Ha gärna män och kvinnor samlade när ni talar om hälsa i allmän mening.

Var lyhörd för vad som passar just er situation och era deltagare.

Fler förslag på hur du kan arbeta med hälsoinformation

Som ideell finns möjlighet att hjälpa utsatta EU-medborgare till en bättre hälsa. Några tips:  

  • Kontakta idrottsföreningar för att hitta möjligheter till träning och friskvårdskunskap.

  • Bjud in vårdpersonal som kan

    • demonstrera hjärt- och lungräddning,

    • informera om hepatit,

    • informera om tuberkulos,

    • genomföra hälsotest och hälsomotiverande samtal.

Var medmänniska – lyssna och se människan med alla kvaliteter. Telefonnummer dit man kan vända sig med problem finner du här. 

Hjälp barnen genom de vuxna

Det betyder mycket för barn och deras hälsa att föräldrarna har grundläggande kunskap om hälsofrågor. Det kan påverka barnets hälsa för resten av livet. Genom att hjälpa en vuxen att ta hand om sig så hjälper man flera generationer på en och samma gång.

Om du bedömer att ett barns hälsa är i farozonen: Gör en orosanmälan till kommunens socialtjänst!