Reproduktiv hälsa

Reproduktion och sex är känsliga ämnen, så det är lämpligt att ta upp dessa frågor i mindre grupper. Gärna en kvinnlig ledare som pratar med kvinnorna och en manlig ledare för männen.

Välj när du vill ha barn

Syfte: Deltagarna ska få veta hur man kan undvika graviditet och könssjukdomar. Ge bättre kunskap om vad som händer med kroppen vid sex och graviditet.

Beskrivning: Dela gärna upp er i smågrupper med män och kvinnor var för sig. Ni som leder träffen går igenom en Powerpoint tillsammans med deltagarna. Där finns bilder och information. Prata sedan om innehållet tillsammans. Det är bra om ni har en tolk med.

Tidsåtgång: En halvtimme till en timme med diskussion och frågor.

Många av de utsatta EU-medborgarna vet väldigt lite om människokroppen och hur man skyddar sig mot graviditet. Informera på så grundläggande nivå som möjligt.

Reproduktiv hälsa är ett tabubelagt och känsligt ämne. Det underlättar om grupperna är små och män och kvinnor diskuterar var för sig.

Det är viktigt att se till både kvinnors och mäns hälsobehov även om de av naturliga orsaker ser olika ut. Man och kvinna har ett gemensamt ansvar för den reproduktiva hälsan.

Läs gärna Kom igång. Där finns en massa bra tips på saker att tänka på innan man startar en verksamhet med utsatta EU-medborgare.

RESURSER

Möjlighet att visa Powerpoint (dator, smartphone eller IPad). I en lektionslokal:  dator med projektor och duk alternativt en tv-skärm. Papper och penna till alla, även om alla inte kan skriva. Inkludering är viktigt.

Material 

Powerpoint "Preventivmedel"

- Svenska - med tal

- Rumänska - med tal

- Bulgariska - med tal

Talmanus preventivmedel

- Svenska

- Rumänska

- Bulgariska 

Film "Preventivmedel"

- Svenska

- Rumänska

- Bulgariska

http://translate.google.se