Kom igång

Vi möter utsatta människor varje dag. Många vill hjälpa till, men hur? Digniti Omnia vill rusta utsatta EU-medborgare för en bättre framtid genom utbildning inom språk, hälsa, samhällsorientering och digital kommunikation.

Vad kan man göra?

De flesta av oss möter utsatta medmänniskor varje dag. Det finns ett engagemang, som ser olika ut på olika platser. Ibland är det ett personligt band, vänskap människor emellan, ibland organiserad hjälp.

Utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige med hopp om att tjäna pengar, vanligast är att de kommer från Rumänien och Bulgarien, behöver ofta hjälp och stöd. Ibland känns det övermäktigt att hjälpa till. Det är viktigt att hitta en nivå som fungerar.

I Dina rättigheter finns konkreta tips på hur du kan hjälpa någon, exempelvis med att skriva in sig i Arbetsförmedlingen, öppna bankkonto, folkbokföring och annat.

Utbildning till ett bättre liv

Det som presenteras i Digniti Omnia är ett försök att rusta utsatta EU-medborgarna för en bättre framtid genom utbildning på fyra områden:

Detta ska rusta människor inte bara för ett liv i Sverige utan också för ett bättre liv i hemlandet. Många av de som kommer hit har inte för avsikt att stanna i Sverige. De vill arbeta här under en tid för att försörja familjen i hemlandet.

Det som deltagarna får lära sig ska vara användbart överallt. Materialet är användbart oavsett om de ideella kommer från kyrkan, en idrottsförening eller om en privatperson vill göra en insats.

Använd vårt material och våra erfarenheter

I materialet ingår filmer på rumänska och bulgariska. De kan användas på olika sätt: på storbildskärm vid gruppaktiviteter, på datorn när ni fikar vid köksbordet eller på din smartphone när ni träffas utanför affären. Låt kreativiteten flöda!

Här följer några generella tips inför grupputbildning i form av lektioner. Tipsen är samlade från personal och ideellas erfarenheter från olika håll i Sverige och från utsatta EU-medborgare själva.

Praktiska detaljer

Vilken sorts lokal behöver ni för dagens genomgång? En lokal där deltagarna sitter vända mot whiteboard eller blädderblock och har möjlighet att skriva? Ibland går det bra att träffas utomhus, på biblioteket eller annat ställe där det finns wi-fi.

Det kan vara bra att ha skyltar med instruktioner på deltagarnas eget språk, gärna med bilder eftersom alla inte kan läsa. Särskilt viktigt är detta om man delar lokal med andra arrangörer, för att undvika konflikter mellan grupper kring städning och rutiner.

Använd tolk/brobyggare. Utan språköversättning kommer man tappa större delen av gruppen fort. Var dock observant på vilken tolk du använder dig av då EU-migranterna och tolken inte nödvändigtvis är vänner med varandra bara för att de talar samma språk.

En tolk kommer man långt med men om du har möjlighet använd dig gärna av en brobyggare det vill säga en individ som både kan det svenska och EU-migrantens språk såväl som båda kulturerna. En brobyggare kan ge ytterligare en dimension i samtalet då den kan förmedla information som inte nödvändigtvis framgår via ord men som berör samtalet.

Bemötande 

Vilken atmosfär vill ni skapa under träffarna och hur hjälps ni åt för att komma dit? Prata igenom en gemensam bemötandekod innan ni sätter igång. Ska ni hälsa på alla genom att ta i hand? Servera fika? Ska alla ha namnskyltar? Vad behövs för att skapa trygghet?

Gör det enkelt för deltagarna genom att följas åt till lektionstillfället de första gångerna.

Tillgänglighet

Tanken med detta material är att det ska kunna användas av alla oavsett om individerna kommer från kyrkan, en idrottsförening eller är en privatperson som vill göra en insats.

·         Det är viktigt att bemöta målgruppen på en plats där de känner sig trygga för att skapa möjlighet till att ta del av övningarna i detta material, men även för att kunna påverka och känna sig delaktiga.

·         Anpassa inlärningstempot till gruppen och gör materialet så tydligt som möjligt, detta innebär oftast en stor portion upprepning av aktiviteterna. Försök få feedback för att se om det ni gör fungerar.  Ta inte för givet att alla kan läsa, har god syn eller hörsel.

·         Tänk på den sociala miljön, att det är en välkomnande och öppen stämning när ni ses.

·         Viktiga frågor att reflektera över är vilka i gruppen har tillgång till en smartphone? Vilka har tillgång till sociala medier som Youtube, där vårt material finns? Vilka har tid och ork att repetera mellan träffarna?

När och hur?

Anpassa tidpunkten efter deltagarnas önskemål. Det innebär ofta tidigt på morgonen innan butikerna har öppnat, eller på kvällen där de har stängt. Det är alltid bra att fråga.

·       Håll tiderna. Börja klockan 20.00 om ni satt den tiden. De som kommer i tid ska inte behöva vänta. Att hålla strikt på tiderna är också en förberedelse för mer officiell undervisning i exempelvis SFI.

·       Cirka en timme är lagom för en språklektion. Men mycket av materialet går fort att gå igenom och då är det diskussionerna och samtalen som får ta tid.

 Förberedelser

Gör en tidsplan och beräkna hur mycket tid varje moment ska ta. Låt inte den inledande ”hur mår du-rundan” ta för mycket av tiden.

·       Till varje lektion finns ett underlag som beskriver det du behöver förbereda. Till exempel kopiera bilder, fixa saxar, klister, papper och tidningar eller ordna en projektor, dator och duk